برو سر اصل مطلب، گذشتن از مسائل غیرضروری
انتشارات تحقیقاتی ناسا و مصرف کل انرژی در حال اجرا یک موتور پیستونی چند سیلندر بر روی گازولین و مخلوط گازولین هیدروژن

انتشارات تحقیقاتی ناسا و مصرف کل انرژی در حال اجرا یک موتور پیستونی چند سیلندر بر روی گازولین و مخلوط گازولین هیدروژن

از اینجا بارگیری کنید 

با کیت هیدروژن HHO ما برای خودروها، کامیون‌ها تا 47 درصد در مصرف سوخت صرفه‌جویی کنید. خرید کیت HHO ارسال رایگان
مقاله قبلی آلودگی هوا دغدغه بهداشت عمومی نسل ماست
مقاله بعدی کارشناسان شوکه شده اند: کیت جدید HHO iX-Cell 2022 در اینترنت شتاب می گیرد 🚀